Erelidmaatschap

Beste leden van FC Lighttown,

Dit jaar bestaat FC Lighttown 30 jaar en dat hebben we met z’n allen groots gevierd op zaterdag 23 mei 2015, met een geslaagde internationale zaalvoetbaltoernooi en een fantastische feestavond. Daarbij gaan de gedachten altijd uit naar alle leden en vrijwilligers van de afgelopen jaren, zonder wie het niet mogelijk was geweest dat FC Lighttown haar 30-jarige jubileum heeft mogen bereiken.

Nu in het bijzonder één lid die al sinds de oprichting van FC Lighttown lid is en dus al 30 jaar lid is: Edwin Munne! Hij is heel lang voetballer geweest en heeft ook een flink aantal jaren in het bestuur gezeten (als secretaris en als voorzitter). Daarnaast is hij voor FC Lighttown altijd actief geweest: (assistent) coach, assistent webmaster, vrijwilliger, lid van lustrumcommissie, enzovoort. Ook houdt hij de archief van FC Lighttown bij met foto’s, kleren, bekers, verslagen, enzovoort. Kortom: Edwin heeft altijd zijn beste beentje voorgezet voor FC Lighttown, zoals de motto van FC Lighttown ook luidt!

IMG_1049Het Bestuur wil daarom aan jullie voorstellen om Edwin Munne wegens zijn bijzondere verdiensten op lange termijn voor de vereniging en zijn hart voor FC Lighttown tot erelid van FC Lighttown te benoemen. Voor FC Lighttown is dat voor de eerste keer. (op basis van artikel 4, lid 4 van het huishoudelijke reglement)

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 augustus is Edwin benoemd als erelid van de FC Lighttown.

Namens het Bestuur van FC Lighttown,
Marcel v.d. Lans, Wesley Schepers, Okke van Mierlo, Tijn Groenevelt, Desirée Burgers en Marieke Cromsigt


 

Curriculum Vitae van Edwin Munne (bij FC Lighttown) edwin

Lid van: FC Lighttown sinds de oprichting op 9 juni 1985 (als bestuurslid, voetballer, vrijwilliger, steunlid, coach, webmaster)

 


9 juni 1985: een van de oprichters van FC Lighttown
1985 – 2011: Voetballer van FC Lighttown
1985 – 1995: Secretaris / Wedstrijdsecretaris FC Lighttown
2007 – 2010: Voorzitter FC Lighttown

Daarnaast door de jaren heen ook o.a. verschillende functies bekleed:
– (Assistent) Coach voor KNVB-competitie
– Coach voor KNDSB-competitie
– Assistent Webmaster FC Lighttown
– Lid van Lustrumcommissie
– Archivaris van FC Lighttown (foto’s, kleren, bekers, etc.)


 

Deaf Soccer Academy

“OPEN DAG” GRATIS TRAINING meld je aan via email
Iedereen is welkom dove jongeren, zowel jongens en
meisjes vanaf 4 tot 18 jaar.

Werelddovendag Utreacht
26 september 2015
om 14.00 tot 16.00uur

adres: zie hieronder info poster
email: deafsocceracademy@gmail.com
www.deafsocceracademy.com

Deaf Soccer Academy's photo.