Trainingen

Er worden op de zondagen 25 augustus 2019 en 22 september 2019 trainingen gegeven.
Dit is van 12 tot 13.30 uur en wel in de sporthal Atalanta te Veldhoven.
Spelers van zowel KNVB als KNDSB zijn hiervoor uitgenodigd.

Seizoen 2019 – 2020

Sinds 1 augustus 2019 start weer een nieuw seizoen voor FC Lighttown. Dit seizoen is een jubileumseizoen. Op 9 juni 2020 bestaat FC Lighttown namelijk35 jaar !!! Met deze jubileum wil het bestuur van FC Lighttown de huidige leden graag in het zonnetje zetten, zonder de leden zou FC Lighttown immers niet kunnen bestaan. In de loop van het seizoen volgt hierover nog meer informatie.

Tevens ziet het bestuur per 1 augustus 2019 als volgt uit:

Voorzitter en algemene secretaris: vacature
Penningmeester: Wesley Schepers
Wedstrijdsecretaris KNVB: Ben Leijten
Wedstrijdsecretaris KNDSB: Erik Coenders
Bestuurslid: Okke van Mierlo
Webmaster en archiefbeheer: Edwin Munne