4 juli vrijhouden !

Op deze dag gaan we met z’n allen (oud leden en huidige leden) een leuke feestdag houden. Want dan bestaat FC Lighttown 35 jaar (opgericht op 9 juni 1985)

Meer info volgt later via het bestuur.