Doelstelling

Zaalvoetbalvereniging F.C. Lighttown uit Eindhoven is opgericht op 9 juni 1985 te Eindhoven en het is een officile vereniging.

Deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder registratienummer V239222.

FC Lighttown heeft de clubkleuren geel – groen.

FC Lighttown stelt zich ten doel het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en de beoefening van de zaalvoetbalsport in het bijzonder voornamelijk ten behoeve van de auditieve gehandicapten (doven en slechthorenden) Daarnaast zijn de horende personen ook van harte welkom als ze enige affiniteit hebben met auditieve wereld.

FC Lighttown tracht dit doel te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). Bij de KNVB doen wij mee in de Regio Zuid Oost Brabant in het competitieverband. Bij de KNDSB afdeling zaalvoetbal doen wij mee in de Dovencompetitie. Daarnaast doen ze zo nu en dan mee aan de (inter)nationale toernooien en vriendschappelijke wedstrijden in binnen- en buitenland.
Tevens organiseert FC Lighttown zo nu en dan nevenactiviteiten, dit om de sociale contacten onderling te bevorderen.